Výchovní poradci:
Mgr. Jaroslava Mrázková - pro I. stupeňe-mail: mrazkova(a)zslounyholeho.cz
Mgr. Eva Slavíková - pro II. stupeň, e-mail: slavikovaporadce(a)zslounyholeho.cz
- kontakt na výchovného poradce: 415 627 519
- konzultace či schůzka je možná kdykoliv po telefonické dohodě