Školní úspěchy

Přehled úspěchů žáků naší školy

 

 Naše úspěchy ve školním roce 2018/2019

Přespolní běh 4. , 5. třídy oblastní kolo

1. místo dívky

2. místo chlapci

Přespolní běh 4. , 5. třídy okresní kolo

1. místo dívky

1. místo chapci

Přespolní běh 2. stupeň oblastní kolo

1. místo mladší žákyně

1. místo starší žáci

2. místo starší žákyně

3. místo mladší žáci

Přespolní běh 2. stupeň okresní kolo

1. místo mladší žákyně

1. místo starší žáci

1. místo starší žákyně

 

Přespolní běh krajské kolo 3. místo starší žáci
Školní futsalová liga 7 oblastní kolo 2. místo mladší žáci
Školní futsalová liga 9 oblastní kolo 1. místo starší žáci
Školní futsalová liga 9 okresní kolo 3. místo starší žáci
Florbal  oblastní kolo 3. místo mladší žáci
Florbal oblastní kolo 3. místo starší žáci
Florbal okresní kolo 3. místo starší žáci
Přehazovaná oblastní kolo 3. místo mladší žákyně
Basketbal okresní kolo 3. místo starší žáci
Přírodovědný klokan okresní kolo 1. - 3. místo
Velké vědomostní zápolení 1. stupeň základní kolo 2. místo
Velké vědomostní zápolení 1. stupeň finálové kolo 3. místo
Velké vědomostní zápolení 2. stupeň základní kolo 1. místo
Velké vědomostní zápolení 2. stupeň finálové kolo 2 x 1. místo
Šachový turnaj okresní kolo 1. místo
Olympiáda v anglickém jazyce kat. II. A okresní kolo 3. místo
Dějepisná olympiáda okresní kolo

1. místo

3. místo

Olympiáda v německém jazyce okresní kolo 1. místo
Okresní přebor ve futsalu okresní kolo 1. místo
Chemická olympiáda okresní kolo 3. místo
Olympiáda v německém jazyce krajské kolo 4. místo
Vybíjená oblastní kolo 1. místo
Dějepisná olympiáda krajské kolo 9. a 10. místo
Puškinův památník krajské kolo 2. místo
Matematická olympiáda 8. třída okresní kolo 2. místo
Vybíjená dívky okresní kolo 1. místo