Pravidla pro organizaci kroužků – pro zákonné zástupce

 

Úhrada za možnost navštěvovat kroužky je na š. r. 2018/2019 stanovena na 400,- Kč za školní rok, přičemž je poplatek splatný předem na celý školní rok a umožňuje 1 žákovi navštěvovat maximálně 2 kroužky v jednom pololetí (vyšší počet kroužků je možný pouze po schválení ředitelkou školy, přičemž se platba nezvýší).

 

Žákům, kteří přestanou kroužek navštěvovat, nebudou platby vraceny. Žák, který začne první kroužek navštěvovat během školního roku, uhradí rovněž 400,- Kč.

 

Přihlášení a platbu 400,- Kč v hotovosti na celý školní rok je nutné provést v pokladně školy u tajemnice školy a správce IT v těchto termínech:

 

PO 17. 9. 2018

07:00 – 08:00 h

12:00 – 15:00 h

ÚT 18. 9. 2018

07:00 – 08:00 h

12:00 – 15:00 h

ST 19. 9. 2018

07:00 – 08:00 h

12:00 – 15:00 h

ČT 20. 9. 2018

07:00 – 08:00 h

12:00 – 13:00 h

PÁ 21. 9. 2018

07:00 – 08:00 h

12:00 – 15:00 h

 

 

Opoždění platby či její rozložení do více splátek je možné pouze na základě písemné žádosti doložené potvrzením o hmotné nouzi.

 

Pokud žák nechce kroužek navštěvovat, je zákonný zástupce povinen provést písemné odhlášení.