Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

IC: 49 12 38 74

 

Pravidla pro organizaci kroužků – pro zákonné zástupce

 

Úhrada za možnost navštěvovat kroužky je na š. r. 2016/2017 stanovena na 400,- Kč za školní rok, přičemž je poplatek splatný předem na celý š. r. a umožňuje 1 žákovi navštěvovat maximálně 2 kroužky v jednom pololetí (vyšší počet kroužků je možný pouze po schválení ředitelkou školy, přičemž se platba nezvýší).

 

Žákům, kteří přestanou kroužek navštěvovat, nebudou platby vraceny. Žák, který začne první kroužek navštěvovat během š. r. uhradí rovněž 400,- Kč.

 

Přihlášení a platbu 400,- Kč v hotovosti na celý š. r. je nutné provést v pokladně školy u tajemnice školy a správce IT v těchto termínech:

 

ČT 15. 9. 2016

07:00 – 08:00 h

12:00 – 15:00 h

PÁ 16. 9. 2016

07:00 – 08:00 h

12:00 – 15:00 h

PO 19. 9. 2016

07:00 – 08:00 h

12:00 – 15:00 h

ÚT 20. 9. 2016

07:00 – 08:00 h

12:00 – 13:00 h

ST 21. 9. 2016

07:00 – 08:00 h

12:00 – 15:00 h

 

Opoždění platby, či její rozložení do více splátek je možné pouze na základě písemné žádosti doložené potvrzením o hmotné nouzi.

 

Pokud žák nechce kroužek navštěvovat, je zákonný zástupce povinen provést písemné odhlášení.

 

 

CHYBNĚ VYPLNĚNÉ, NEDOVYPLNĚNÉ NEBO NEPODEPSANÉ PŘIHLÁŠKY

BUDOU VRÁCENY!!!

 

 

POKUD MÁTE ZÁJEM NAVŠŤEVOVAT HUDEBNĚ - DRAMATICKÝ KROUŽEK u Mgr. P. Hausnerové, PROSÍM KONZULTUJTE Z DŮVODU NUTNOSTI VÝBĚRU ŽÁKŮ PŘÍMO S VEDOUCÍ KROUŽKU!!! V případě zájmu hudebně - dramatický kroužek vypište do přihlášky a před úhradou nechte přijetí žáka do kroužku podepsat Mgr. P. Hausnerovou.