Základní škola


                       Motto školy:

"Poznávejme a tvořme společně!"

 

Škola je úplná základní škola městského typu poskytující vzdělání a výchovu podle platných učebních osnov a legislativy MŠMT žákům 1. – 9. tříd. Kapacita školy je 800 žáků /téměř naplněna/. 

Součástí je také školní družina a školní jídelna.

 

Technické vybavení školy:

odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, laboratoř, 2 tělocvičny, keramická dílna s keramickou pecí, cvičná kuchyně, učebny s interaktivní tabulí na I. a II. stupni, samostatné jazykové učebny, moderní učebna informatiky s novými počítači, připojení na WIFI, sportovní areál, vlastní bazén, dvě prostorné šatny pro první a druhý stupeň s uzamykatelnými skříňkami.

 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

 Sledujte nás také na:

                              

                                                                                        

 

 

TOPlist________________________________________________________________________________

Příjemce dotace: Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

Název projektu: Pomáhejme společně

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000959

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.934.099,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Cizí jazyky

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

______________________________________________________________________________________________

Snazší komunikace mezi rodiči a školou

V rámci zlepšení komunikace mezi rodiči a školou jsme zavedli telefony do všech kabinetů. Nyní už se můžete telefonicky přímo obrátit na jednotlivé vyučující.

   Telefonní seznam vyučujících

   Konzultační hodiny                                    

 _____________________________________________________________________________________________