Škola

Základní motto školy:
Poznávejme a tvořme společně!

Škola je úplná základní škola městského typu poskytující vzdělání a výchovu podle platných učebních osnov a legislativy MŠMT žákům 1. – 9. tříd. Kapacita školy je 800 žáků /téměř naplněna/. 

Součástí je také školní družina a školní jídelna.

Technické vybavení školy:

odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, laboratoř, 2 tělocvičny, keramická dílna s keramickou pecí, cvičná kuchyně, učebny s interaktivní tabulí na I. a II. stupni, samostatné jazykové učebny, moderní učebna informatiky s novými počítači, připojení na WIFI, sportovní areál, vlastní bazén, dvě prostorné šatny pro první a druhý stupeň s uzamykatelnými skříňkami.

 

 

                                                         

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
TOPlist ________________________________________________________________________________

Kroužky pro školní rok 2016 – 2017

Celkový seznam kroužků, které budeme nabízet pro tento školní rok, je zveřejněn na webových stránkách školy v záložce Kroužky. Přihlašování do kroužků a současně platba v hotovosti na celý školní rok probíhá u tajemnice školy.

 

(aktualizovaný seznam kroužků naleznete na webových stránkách v záložce "KROUŽKY")

 

 

Rekonstrukce vzduchotechniky ve školním bazénu

Abychom mohli nabídnout našim žákům ve školním bazénu příjemnější prostředí,  proběhla během prázdnin rozsáhlá rekonstrukce vzduchotechniky,  která  se bohužel protáhne až do září. Z tohoto důvodu nebudou moci žáci začátkem školního roku chodit plavat. Za vzniklou situaci se moc omlouváme a všem našim žákům i jejich rodičům děkujeme za pochopení. 

                                                            Vedení školy