Škola

Základní motto školy:
Poznávejme a tvořme společně!

Škola je úplná základní škola městského typu poskytující vzdělání a výchovu podle platných učebních osnov a legislativy MŠMT žákům 1. – 9. tříd. Kapacita školy je 800 žáků /téměř naplněna/. 

Součástí je také školní družina a školní jídelna.

Technické vybavení školy:

odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, laboratoř, 2 tělocvičny, keramická dílna s keramickou pecí, cvičná kuchyně, učebny s interaktivní tabulí na I. a II. stupni, samostatné jazykové učebny, moderní učebna informatiky s novými počítači, připojení na WIFI, sportovní areál, vlastní bazén, dvě prostorné šatny pro první a druhý stupeň s uzamykatelnými skříňkami.

 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

TOPlist ________________________________________________________________________________

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – informace pro rodiče

Dochází ke změně v termínu zápisů prvňáčků.

Pro školní rok 2017 – 2018 se zápisy na naší škole uskuteční 7. dubna 2017 od 14 do 18 hodin a 8. dubna 2017   od 9 do 11 hodin.Náhradní zápis,určený pro děti, které se z vážných důvodů nemohly dostavit v řádném termínu, proběhne 18. dubna 2017 od 14 do 16 hodin.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad školní docházky je nutné mít již při zápisu vyjádření pedagogicko – psychologické poradny a dětského lékaře.

 

Pozvánka na školní akademii