Škola

Základní motto školy:
Poznávejme a tvořme společně!

Škola je úplná základní škola městského typu poskytující vzdělání a výchovu podle platných učebních osnov a legislativy MŠMT žákům 1. – 9. tříd. Kapacita školy je 800 žáků /téměř naplněna/. 

Součástí je také školní družina a školní jídelna.

Technické vybavení školy:

odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, laboratoř, 2 tělocvičny, keramická dílna s keramickou pecí, cvičná kuchyně, učebny s interaktivní tabulí na I. a II. stupni, samostatné jazykové učebny, moderní učebna informatiky s novými počítači, připojení na WIFI, sportovní areál, vlastní bazén, dvě prostorné šatny pro první a druhý stupeň s uzamykatelnými skříňkami.

 

 

                                                         

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
TOPlist ________________________________________________________________________________

Důležité oznámení

 Vzdělávání 2017

Dne 29.11.2016 se koná propagační výstava VZDĚLÁVÁNÍ 2017, které se naši žáci osmých a devátých ročníků zúčastní. Žáci se budou moci informovat o možnostech studia na středních školách v otevíraných studijních a učebních oborech. Výstava je nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče.
(propagační leták naleznete zde: http://www.zslounyholeho.cz/cs/vychovni-poradci-1/)


Mgr. Eva Janíková
  vých.poradce