Informace od výchovných poradců:
 
Kontakt na výchovného poradce od 1. 9. 2014
 
Výchovní poradci:
Mgr. Hana Vrbová - pro I. stupeňe-mail: vrbova(a)zslounyholeho.cz
Mgr. Eva Janíková - pro II. stupeň, e-mail: janikova(a)zslounyholeho.cz
- kontakt na výchovného poradce: 415 627 519
- konzultace či schůzka je možná kdykoliv po telefonické dohodě

 

Školní asistent:
Bc. Petra Vojtěchová,  e-mail: specpedvojtechova(a)zslounyholeho.cz

 

Školní speciální pedagog:
Mgr. Kateřina Kuďousková,  e-mail: specpedkudouskova(a)zslounyholeho.cz