Informace pro rodiče a žáky

Pokladna - provozní doba

 

 

  Vážení rodiče, zde se můžete podívat na některá jídla, která jsme připravili pro děti v týdnu "Vzpomínáme na prázdniny". 

                             Alena Horáková, vedoucí ŠJ

 

 

 Změna běžného účtu

 Vážení rodiče, pokud v průběhu školního roku změníte číslo účtu ze kterého hradíte stravné, oznamte tuto změnu v kanceláři ŠJ, aby případný přeplatek stravného mohl být vrácen na správný účet. Děkuji Horáková

 

 

Upozornění pro rodiče

Pokud žák jeden den bezdůvodně neodebere oběd, má automaticky na další dny v měsíci obědy odhlášeny až do doby, než si je opět přihlásí. V době nemoci žáka lze první den odebrat oběd do jídlonosiče, na další dny je však nutné obědy odhlásit /vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování/. Rodiče ale mohou po dobu nemoci dítěti zakoupit obědy za plnou cenu - včetně režie. Podrobné informace o školním stravování naleznete ve "Vnitřním řádu školní jídelny".

Horáková Alena, ved. ŠJ 

 

Přihlášení do e-jídelníčku

Pro přihlášení do e-jídelníčku zadejte adresu www.e-jidelnicek.cz.

Nejprve se musíte zaregistrovat kliknutím na odkaz Registrace pomocí svého mailu a vašeho libovolného hesla. Na vámi zadaný mail vám přijde potvrzení o registraci, jehož odkliknutím podle pokynů bude váš účet aktivován (malou chvilku to potrvá). Po návratu na e-jídelníček se už přihlásíte opět mailem a stejným heslem a teprve poté se dostanete do sekce, kde jsou po vás požadovány údaje, které získaly děti ve škole (uživatelské jméno, PIN, popř. číslo školy).

Při každém dalším přihlášení už není PIN ani uživatelské jméno nutné, přihlašujete se pomocí mailu a vašeho hesla.

Obědy na následující den lze objednávat do 14.00 hod., na další dny kdykoliv.

 

Objednávání přes internet

Vážení rodiče,

Od 13.12.2014 lze provádět volbu menu na jídelníčku pomocí internetu. PIN a adresu pro objednávání obdržíte u vedoucí školní jídelny.

 

Horáková Alena

Vedoucí ŠJ 

 

Alergeny

Vážení rodiče, od 13.12. 2014 je legislativně nařízeno označování alergenů v potravinách a hotových jídlech.Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení - 1169/11EU

 1/  Obiloviny a výrobky z nich, 2/ Korýši a výrobky z nich, 3/ Vejce a výrobky z nich, 4/ Ryby a výrobky z nich, 5/ Podzemnice olejná/arašídy/ a výrobky z ní, 6/ Sójové boby /sója/ a výrobky z nich, 7/ Mléko a výrobky z něj, 8/ Skořápkové plody a výrobky z nich, 9/ Celer a výrobky z něj, 10/ Hořčice a výrobky z ní, 11/ Sezamová semena a výrobky z nich, 12/ Oxid siřičitý a siřičitany /rozinky, sušené meruňky atd./ 13/ Vlčí bob /lupina/ a výrobky z něj, 14/ Měkkýši a výrobky z nich.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. V blízkosti jídelního lístku bude umístěn seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s dietním stravováním.

 

V Lounech 14.11. 2014                                                                          Horáková Alena, ved. ŠJ

 

 

 

POKLADNA ŠKOLNÍ JÍDELNA

Alena Horáková, vedoucí školní jídelny

horakova@zslounyholeho.cz

 tel.: 415 627 522

 

Provozní doba pokladny 7.30 - 8.30 hod.

Mimo uvedenou provozní dobu je nutné se domluvit s vedoucí ŠJ telefonicky