ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Informace pro rodiče na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
máme pro Vás změnu v přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2022/2023.
Děti obdrží zápisní lístek, který v případě zájmu o docházku do školní družiny vyplníte a odevzdáte do 15. 6. 2022 třídním učitelkám.

Zároveň obdržíte podrobnější informace o provozu naší školní družiny.

                                                                                                                Děkujeme.

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ DO ŠD

Vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda. Doufáme, že si je Vaše děti užily a nabraly síly do nového školního roku.

V červnu jste vyplnili přihlášky a nyní prosím zkontrolujte, zda jste uhradili i poplatek za školní družinu.

Termín úhrady je do konce srpna na účet školy.

                                                                                                                   Děkujeme a těšíme se na vás.