Vnitřní řád školní družiny

 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Č.j:

 

 

Vypracoval:

 

       

        Lenka Štěpková, vedoucí vychovatelka

 

Schválil:

         Mgr. Radka Dinková, ředitelka školy

 

Pedagogická rada projednala dne:

                                31.8. 2015

 

Školská rada schválila dne:

 

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

                                1.9. 2015

 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

 

                                 1.9. 2015

 

Změny a úpravy:                                                                      

 

 

Celé znění vnitřního řádu ŠD naleznete níže v příloze