Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

IC: 49 12 38 74

 

Pravidla pro organizaci kroužků
pro zákonné zástupce

 

Přihlašování na kroužky proběhne prostřednictvím „Školy Online“ v termínu od 20. 9. do 29. 9. 2023.

Přihlašuje rodič pod svým rodičovským účtem.

Úhrada za možnost navštěvovat školní kroužky je na š. r. 2023/2024 stanovena na 200,- Kč za školní rok, přičemž je poplatek splatný předem na celý školní rok a umožňuje 1 žákovi navštěvovat maximálně 1 kroužek v jednom pololetí (vyšší počet kroužků je možný pouze po schválení ředitelkou školy, přičemž se platba nezvýší).

Žákům, kteří přestanou kroužek navštěvovat, nebudou platby vráceny.

Žák, který začne první kroužek navštěvovat během školního roku uhradí rovněž 200,- Kč

Pokud žák nechce kroužek navštěvovatstačí postupovat obdobně jako při přihlašování, jen použijete tlačítko „zrušit přihlášku“.

 

PLATBA KROUŽKŮ

Číslo účtu školy: 331063874/0300

Variabilní symbol: 20232024

Poznámka: jméno žáka, číslo kroužku

 

Prosíme o zaplacení částky do 27. 9. 2023, neobsazená a nezaplacená místa budou nabídnuta dalším zájemcům.

 

Opoždění platby, či její rozložení do více splátek je možné pouze na základě písemné žádosti doložené potvrzením o hmotné nouzi.

Další kroužky jsou nabízeny bezplatně pro děti přihlášené do školní družiny.

Organizaci a přihlašování si zajišťují přímo vychovatelky ŠD informace naleznete v sekci Školní družina na webových stránkách školy.