Školní jídelna

 

Základní informace

Školní jídelna se nachází v západním křídle areálu školy (vchod vrátnicí, na konci hlavní chodby do prvního poschodí). Kapacita jídelny je 800 obědů. Denně se připravují dvě menu, k dispozici jsou tři druhy nápojů. Pokrmy se připravují v souladu se správnou hygienickou a výrobní praxí s důrazem na snižování spotřeby některých surovin (např. karbanátky, rybí prsty a hranolky se pečou v konvektomatu bez použití tuku).

Přihlášení do školní jídelny - na základě vyplněné přihlášky pro školní rok

 

Upozornění pro rodiče

Pokud žák jeden den bezdůvodně neodebere oběd, má automaticky na další dny v měsíci obědy odhlášeny až do doby, než si je opět přihlásí. V době nemoci žáka lze první den odebrat oběd do jídlonosiče, na další dny je však nutné obědy odhlásit /vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování/. Rodiče ale mohou po dobu nemoci dítěti zakoupit obědy za plnou cenu - včetně režie. Podrobné informace o školním stravování naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Horáková Alena, ved. ŠJ