Historie školy

Škola byla uvedena do provozu v roce 1984 a svému účelu předána do užívání 3. září 1984. Vybudována byla v letech 1980 - 1985 dodavatelskou organizací Pozemní stavby n. p. Karlovy Vary v nákladech zhruba 50 milionů Kč.

Autorem projektu je ing. Arch. Vladimír Urbanec z Krajské projektové organizace - Stavoprojekt, středisko Mariánské Lázně. Stavbu řídil vedoucí hospodářského střediska PS Karlovy Vary v Lounech stavitel František Hladký.

Stavba se z technických důvodů zpozdila a tak ke dni otevření školy byly dokončeny jen dva učebnové pavilony s 27 kmenovými učebnami a pěti odbornými, pavilon školního stravování a pavilon centrálních funkcí. V únoru 1985 byl předán pavilon mimoškolní výchovy a dílen a dvě tělocvičny, v červnu potom plavecký bazén a výměníková stanice. Terénní úpravy, školní pozemek a sportovní areál byly dokončeny v září.

Škola byla projektována jako 27 třídní s odbornými učebnami fyziky, přírodopisu, chemie, dílnami, cvičnou kuchyní, učebnou výtvarné výchovy a dvěma tělocvičnami o rozměrech 241 a 322 m2. Plavecký bazén o rozměrech 8 x 16,6 m byl uveden do provozu v září 1998. Sportovní areál má celk. výměru 14.700 m2 a zahrnuje hříště na kopanou, atletickou dráhu, doskočiště, vržiště, 2 kurty na odbíjenou a hřiště na košíkovou. Část pozemku a sport. areál jsou oploceny.

Celkový komplex školy se původně skládal ze sedmi objektů, protože jeho součástí byl i obytný dům se dvanácti bytovými jednotkami. Svou rozlohou i kapacitou je největší školou ve městě i v okrese. V letech 2010-2011 proběhlo zateplení školy a výměna oken. 

Projekt Stavební úpravy a zateplení ZŠ Prokopa Holého 2632 v Lounech byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.