Zápis do 1. ročníku 2021/2022

 

  Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, 

  bohužel i letos nám současná situace znemožnila potkat se osobně.

  Vždy nám na osobním přístupu záleží, ale je logické, že ani při tomto zápisu to nepůjde. 

 

 

Letošní zápis tedy bude opět bez osobní přítomnosti dětí.  

Aby to bylo maximálně pochopitelné i pro Vás, rodiče budoucích prvňáčků, projděme si to společně krok za krokem. 

Jsme připraveni otevřít 4 první třídy s velkými novinkami. Otevřeme 2 klasické první třídy, 1 třídu fotbalovou ve spolupráci s FK SEKO Louny a 1 pro děti s rozvojem uměleckého talentu zaměřenou na divadlo a hudbu. Naplněnost chceme udržet maximálně do 25 dětí. Víme, že je to důležité.  

 

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU?

Tak to už záleží jen na Vás. Pokud nás neznáte, prohlédněte si příspěvky na webu i Facebooku školy, prohlédněte si fotografie, videa a články, vypovídá to o nás mnohé. Naší poslední chloubou jsou 2 nejmodernější učebny – jazyková laboratoř a přírodovědná učebna s tím nejlepším vybavením. 

Podívejte se, jak práce v nich naše žáky baví.  

 

Stále pracujeme na proměně interiéru školy a chystáme brzy jedno velké překvapení, a to vybudování moderního multifunkčního sálu, který využijeme i pro naše divadlo a 2 učebny nových dílen.

Naši kuchtíci budou brzy vařit v nové kuchyňce a k výuce využijeme i menší dopravní hřiště.

Poptejte se našich současných i minulých rodičů a známých. 

 

A JAK SE K NÁM ZAPSAT?

Úplně nejdřív musíte vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 12. 4. do 22. 4. 2021 do 24.00 h na tomto odkazu:

Vyplněná žádost přijde na Váš zadaný e-mail. Vytiskněte ji, podepište a doručte do školy dle pokynů níže.

 

JAK MŮŽETE TYTO DOKUMENTY DORUČIT DO ŠKOLY?

 

  • Poštou na adresu: 

               Zápis 

               ZŠ Louny, Prokopa Holého 2632, 

               440 01 Louny 

 

  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí jen poslat prostý email!) na adresu: 

             zapisy@zslounyholeho.cz 

 

  • Do datové schránky školy: i27wiet

 

  • Osobním doručením do školy.  

 

MŮŽETE TAK UČINIT VE DNECH 19. a 20. 4. 2021 OD 8 DO 16 HODIN

(Služba ve vestibulu školy žádost převezme, v nutných případech - pokud nemáte možnost připojení k internetu nebo nemáte tiskárnu, s Vámi vyplní a vytiskne). 

VE VŠECH UVEDENÝCH PŘÍPADECH BUDEME POTŘEBOVAT PROSTOU KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE.

 

JAK SE DOZVÍM, JESTLI DÍTĚ BYLO PŘIJATO?

Na webu školy budou do týdne pod registračním číslem zveřejněny přijaté děti. 

 

JAK POSTUPOVAT, POKUD BUDETE PRO SVÉ DÍTĚ ŽÁDAT O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Úplně stejně jako u přijetí, jen na elektronické přihlášce zaškrtnete žádost o odklad. 

I Vám přijde na e-mail žádost o odklad, kterou nám doručíte výše uvedenými způsoby. 

 

K žádosti o odklad je nutné přiložit další dva dokumenty: 

 - Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

(některé nám PPP Louny již posílá do datové schránky) 

 - Doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

 

Vážení rodiče, pro Vaše děti a pro Vás bychom rádi ještě před samotným nástupem do školy připravili společné setkání (naši předškoličku). 

Jediné, co při nejlepší vůli sdělit aktuálně nedokážeme, je datum tohoto setkání. 

Budeme Vás informovat. 

 

Prosím, neváhejte nás kontaktovat (nejen) v případě jakýchkoliv nejasností na e-mailu: vojtechova@zslounyholeho.cz

 

Těšíme se na shledání. 

 

                                                         Mgr. Radka Dinková

                                                             Ředitelka školy 

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

 
SLEDUJTE NÁS:

                              

                                               

 

TOPlist________________________________________________________________________________

Vzdělávání nově!

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003825

Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení pro jazykovou/ICT učebnu a učebnu přírodních věd. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti školy pořízením pásového schodolezu a vybudováním bezbariérového WC, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a v neposlední řadě pak obnova a zeleně v okolí budovy školy a vytvoření „zelené učebny“ v přírodě.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace:                7 108 808,74,- Kč

Vlastní zdroje:      789 867,64,- Kč

Celkem:               7 898 676,38,-Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.        

 

______________________________________________________________________________________________

Snazší komunikace mezi rodiči a školou

V rámci zlepšení komunikace mezi rodiči a školou jsme zavedli telefony do všech kabinetů. Nyní už se můžete telefonicky přímo obrátit na jednotlivé vyučující.

Telefonní kontakty nejen na pedagogy naleznete zde.

______________________________________________________________________________________________

Placení obědů

Placení obědů bude ve školní jídelně od října možné pouze přes účet. Pokud nemáte možnost bezhotovostní platby, budou moci zaplatit osobně žáci (nikoliv rodiče) přímo u vedoucí školní jídelny v čase od 7.00 do 8.00.

______________________________________________________________________________________________