Základní škola

      Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace -
idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

 

________________________________________________________________________________

Vzdělávání nově!

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003825

Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení pro jazykovou/ICT učebnu a učebnu přírodních věd. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti školy pořízením pásového schodolezu a vybudováním bezbariérového WC, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a v neposlední řadě pak obnova a zeleně v okolí budovy školy a vytvoření „zelené učebny“ v přírodě.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace:                7 108 808,74,- Kč

Vlastní zdroje:      789 867,64,- Kč

Celkem:               7 898 676,38,-Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.        

 

______________________________________________________________________________________________

Snazší komunikace mezi rodiči a školou

V rámci zlepšení komunikace mezi rodiči a školou jsme zavedli telefony do všech kabinetů. Nyní už se můžete telefonicky přímo obrátit na jednotlivé vyučující.

Telefonní kontakty nejen na pedagogy naleznete zde.

______________________________________________________________________________________________

Placení obědů

Placení obědů bude ve školní jídelně od října možné pouze přes účet. Pokud nemáte možnost bezhotovostní platby, budou moci zaplatit osobně žáci (nikoliv rodiče) přímo u vedoucí školní jídelny v čase od 7.30 do 8.30.

______________________________________________________________________________________________

 

TOPlist