Roční plán vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

Září – klíč kamarádství

 • Seznamujeme se se školou, okolím, organizací a Vnitřním řádem ŠD

 • Poznáváme se, hrajeme seznamovací a týmové hry ( zásady fair – play )

 • Vytváříme pravidla společného soužití mezi dětmi

 • Loučíme se s létem a vítáme podzim

Říjen – klíč znalosti

 • Osvojujeme si a dodržujeme základy společenského chování ( zdravení, poděkování a správné stolování )

 • Vyprávíme si o podzimu a změnách v přírodě

 • Doba sklizně ( poznáváme ovoce a zeleninu )

 • Rozvíjíme sportovní aktivity v přírodě

Listopad – klíč zručnosti

 • Rozvíjíme sociální vazby ( laskavost, pomoc, pochvala )

 • Slavíme Halloween

 • Zvyšujeme fyzickou zdatnost a zručnost ( v přírodě, v tělocvičně )

 • Připravujeme se na Advent

Prosinec – klíč odvahy

 • Překonáváme strach z neznáma a nadpřirozena ( žertování s čerty )

 • Vytváříme výrobky s vánoční tematikou

 • Zařazujeme TV chvilky, hrajeme pohybové a sportovní hry

 • Zpíváme a posloucháme vánoční koledy

Leden – klíč tolerance

 • Upevňujeme mezilidské vztahy ( spolupráce a tolerance ), respektování různých etnik

 • Paní Zima kraluje ( vytváříme výrobky se zimní tematikou )

 • Využíváme sněhové nadílky ke stavbám ze sněhu a rekreačním hrám

 • Upevňujeme základní hygienické návyky a sebeobsluhu

Únor – klíč trpělivosti

 • Hrajeme hry v nichž cvičíme trpělivost a pozornost

 • Těšíme se na Masopust

 • Chodíme na rekreační vycházky ( krmíme vodní ptactvo )

Březen – klíč mrštnosti

 • Překonáváme překážky ( opičí dráha )

 • Pozorujeme změny v jarní přírodě

 • Rozvíjíme pracovní návyky a dovednosti

 • Zvyšujeme fyzickou zdatnost ( hry na školním hřišti a v přírodě )

Duben – klíč fantazie

 • Seznamujeme se s tradicemi a zvyky Velikonoc

 • Den Země – podporujeme ekologii a ochranu životního prostředí dle vlastní fantazie

 • Hrajeme kolektivní míčové a závodivé hry v přírodě

 • Čarujeme, kouzlíme a rozvíjíme fantazii

Květen – klíč moudrosti

 • Poznáváme přírodu ( živá, neživá )

 • Rozvíjíme citové vazby ( úcta k rodičům, prarodičům a ke stáří )

 • Slavíme svátek matek

 • Sportujeme ke zdravému životnímu stylu

Červen – klíč samostatnosti

 • MDD – soutěžíme a závodíme

 • Rozvíjíme fyzickou zdatnost, obratnost a upevňujeme získané dovednosti a vědomosti

 • Jsme samostatní

 • Otevíráme bránu k prázdninám