Roční plán vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 

Celoroční tematická hra – „ Rozzáříme slunce“

 

Září – „Naše škola, naše družina“

-         respektujeme dohodnutá pravidla ve školní družině, moje práva a povinnosti

-         vytváříme kladné vztahy v kolektivu, učíme se naslouchat a vycházíme spolu bez násilí

-         osvojujeme si a dodržujeme základy společenského chování (zdravení, poděkování…)

-         vzpomínáme na prázdniny

-         sportujeme v přírodě

Říjen – „Pan Podzim vypráví“

-         pozorujeme změny v přírodě         

-         vyprávíme si o podzimu a sbíráme přírodniny

-         využíváme přírodnin k výtvarným a pracovním činnostem

-         hrajeme rekreační hry v přírodě

Listopad – „Povídání při svíčkách“     

-         rozvíjíme vztah k přírodě, sounáležitosti s přírodou živou a neživou

-         slavíme Halloween

-         hrajeme kolektivní míčové, stolní a společenské hry

-         připravujeme se na Advent

Prosinec – „Nastal čas vánoční“

-         hrátky s čerty

-         vyprávíme si o vánočních zvycích u nás doma

-         zdobíme třídy výrobky s vánoční tematikou

-         posloucháme vánoční písně a koledy, zařazujeme Tv chvilky do režimu dne

Leden – „Ledové království“

-         posilujeme základní hygienické návyky (sebeobsluha, stolování)

-         pozorujeme změny v přírodě

-         rozvíjíme estetické cítění při výtvarných a pracovních činnostech

-         využíváme sněhu k zimním radovánkám a posilujeme tělesnou zdatnost

Únor –  „Masopustní veselí“

-         prohlubujeme komunikační dovednosti (vyprávění a jazykolamy)

-         těšíme se na Masopust (zvyky a tradice)

-         získáváme a upevňujeme pracovní návyky a dovednosti, rozvíjíme jemnou motoriku ruky a tvoříme z různého materiálu

-         chodíme na vycházky do okolí školy a areálu parku

Březen – „Hřej sluníčko hřej“

-         sledujeme změny v jarní přírodě

-         získáváme pozitivní vztah k přírodě (mláďata, jarní práce na zahradách, poznávání rostlin a živočichů)

-         tvoříme výrobky s jarní tematikou

-         zvyšujeme fyzickou zdatnost (hry na školním hřišti a v přírodě)

Duben – „Slavíme svátky jara“

-         seznamujeme se s tradicemi a zvyky Velikonoc

-         ekologická výchova, třídění odpadu, šetření s vodou a energií

-         rozšiřujeme vědomosti o dopravním značení a bezpečné cestě do školy

-         hrajeme míčové a závodivé hry v přírodě

Květen – „Moje rodina“

-         rozvíjíme citové stránky osobnosti a posilujeme citové vazby (vztah k rodičům, sourozencům a prarodičům)

-         vedeme ke zdravému životnímu stylu (ochrana a prevence zdraví)

-         slavíme svátek matek (vyrábíme dárky pro maminky)

-         podporujeme smysl pro fair play, dodržování pravidel a týmovou spolupráci

Červen –  „Máme se rádi, jsme kamarádi“

-         MDD – slavíme a radujeme se z pohybu

-         malujeme v přírodě

-         posilujeme tělesnou zdatnost a odolnost

-         rozloučení se školním rokem