Roční plán vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

Hrajeme si celý rok

Září  - Já, ty, my

- seznamujeme se s vnitřním řádem ŠD

- dodržujeme stanovená bezpečnostní pravidla

- poznáváme nejbližší okolí

- hrajeme hry ve dvojicích a ve skupinách

 

Říjen  -  Podzim v zahradě

- pozorujeme změny v přírodě

- poznáváme ovoce a zeleninu ( vitamíny )

- sbíráme listy a pracujeme s přírodninami 

- hrajeme seznamovací hry

 

 Listopad  -  Strašidlení

- těšíme se na Hallowenské strašení

- besedujeme o zdravém životním stylu

- vyprávíme si o adventu 

- podnikáme vycházky do přírody

 

Prosinec  -  Vánoční pohoda

- užíváme si čertovského rejdění

- vnímáme začínající atmosféru Vánoc

- posloucháme vánoční příběhy a koledy 

- při TV chvilkách procvičujeme své tělo

 

Leden  -  Lednohrátky

- vytváříme obrázky se zimní tématikou

- hrajeme společenské a kolektivní hry

- poznáváme a pozorujeme zimní přírodu 

- těšíme se na sníh

 

Únor  -  Schováváme se za maskou

- vyrábíme si karnevalové masky

- čteme pohádky, říkadla a básničky

- při vycházkách pozorujeme zimní krajinu

 

Březen  -  Jarní probouzení

- vytváříme velikonoční dekorace

- seznamujeme se s autory dětských knih

- pozorujeme jarní probouzení přírody 

- rozvíjíme tělovýchovné dovednosti

 

Duben  -  Bezpečí a kouzla

- chceme čistou planetu ( Den Země)

- rozvíjíme slovní zásobu

- připravujeme se na tradiční oslavu čarodějnic

- hrajeme pohybové hry ( míče, švihadla…)

 

Květen  -  Tajůplné Louny

- poznáváme zajímavosti Loun

- povídáme si o významu rodiny

- dodržujeme pitný režim

- orientujeme se v přírodě

 

Červen  -  Čas radovánek a her

- slavíme Den dětí

- malujeme křídou na chodník

- osvojujeme si správné sportovní chování ( fair play )

- loučíme se se školním rokem