Kroužky ve školním roce 2019/2020

Činnost kroužků začíná první termín v říjnu (nebo dle  informace vedoucího kroužku) a končí posledním termínem v květnu.

 

V letošním školním roce otvíráme tyto kroužky

 
Nabízíme volná místa v těchto kroužcích  

 
V letošním školním roce 2019/2020 nebudou otevřeny tyto kroužky

Aktualizace: 27. 1. 2020