Motto:

 

Jsme škola
 • s třídami zaměřenými na výuku matematiky,
 • výrazným zaměřením na sport,
 • rozšířením výuky jazyků,
 • zařazením plavání do výuky,
 • širokou nabídkou zájmových a mimoškolních činností.
Zaměření 1. stupně
Cizí jazyky
 • 1. roč.      1 hod.     anglický jazyk
 • 2. roč.      2 hod.     anglický jazyk
 • 3. roč.      3 hod.     anglický jazyk
 • 4. roč.      4 hod.     anglický jazyk
 • 5 .roč.      3 hod.     anglický jazyk 

Nabízíme angličtinu a němčinu.

 • Z dalších volitelných předmětů si mohou vybrat žáci 6. ročníků cvičení z matematiky nebo nauku o přírodě.
 
Práce na počítači
 • Žáci pracují ve 2 učebnách informatiky.
 • Projektové dny

Škola se soustředila na 10 dlouhodobých projektů, na kterých budou žáci s učiteli pracovat delší část šk. roku. Jedná se o projekty zaměřené na :

- sportovní aktivity

- pomoc postiženým dětem

- ozdravné pobyty

- spolupráci školy s knihovnou

- soutěže a olympiády

- volbu povolání

- Den Země

- vztah člověka a kultury

- eTwinning - spolupráce se školami v zahraničí

- spolupráce se střední školou  Schola Humanitas

 

Široká mimoškolní činnost
 • Nabídka více než 30 kroužků, školy v přírodě, ozdravné pobyty, lyžařské zájezdy na 1. i 2. stupni.
Dyslektické skupiny 
 • Pomoc žákům s poruchami učení.
 • Doučovací skupiny
 • Pomoc žákům se slabším prospěchem nebo po dlouhodobé nemoci, logopedické skupiny 
Zaměření 2. stupně
 • Postupné navyšování hodin anglického jazyka, od 6. ročníku výuka německého jazyka
 
Široká mimoškolní činnost
 • Viz 1. st.
 
Nabídka volitelných předmětů od 6. ročníku 
 • Cvičení z matematiky  a  nauka o přírodě v časové dotaci dle nového ŠVP.
Nepovinné předměty
 • Nabídka se mění dle aktuálních možností každý rok.
Dyslektické a doučovací skupiny 
 • Obdobně jako na 1. stupni.
Technické vybavení školy
 • odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, laboratoř, 2 tělocvičny, keramická dílna s keramickou pecí, cvičná kuchyně, učebny s interaktivní tabulí na I. i II. stupni
 • moderní učebny informatiky 
 •  samostatné moderní jazykové učebny
 • sportovní areál s travnatým hřištěm na kopanou a atletickou dráhou
 • dvě prostorné šatny odděleně pro první a druhý stupeň, kde má každý žák uzamykatelnou skříňku
 • každý žák prvního stupně má jednomístnou lavici se sklopnou pracovní deskou, třídy I. i II. stupně jsou vybaveny novým nábytkem 
Školní družina
 • pracuje denně od 6:00 hod., konec odpolední činnosti je v 17.00 hod.
 • v rámci ŠD jsou využívány mimo jiné i obě tělocvičny, školní bazén, keramická dílna a sportovní areál
 • 6 oddělení ŠD je umístěno v samostatném pavilonu v hezkém prostředí vedle prostorného sportovního areálu v sousedství parku
 • vychovatelky ŠD se účastní i některých škol v přírodě prvního stupně
 • v průběhu roku pořádá ŠD celou řadu akcí jako jsou: karneval, plavecké a ostatní soutěže, vítání jara, večerní táborák s opékáním vuřtů,  výlety o víkendech apod.
Školní jídelna
 • je prostorná, umístěna rovněž v samostatném pavilonu
 • každý strávník má možnost výběru ze dvou jídel pomocí čipu