VĚTRNÍKOVÝ DEN

Dne 21.listopadu opět slavíme Evropský den pro cystickou fibrózu.

Žáci a pedagogové naší školy se již několik let opakovaně této akce aktivně účastní. V tento den na počest všech nemocných s cystickou fibrózou vyrábíme větrníky, účastníme se sportovních akcí a seznamujeme se s problematikou zdraví, prevence nemocí a zásad zdravého životního stylu. Náš "Větrníkový" den je určený k šíření osvěty. Šiřme tedy společně informace o cystické fibróze, případně vyzvěme své okolí, aby alespoň v tento den přispělo drobnou částkou na pomoc slaným dětem formou dárcovské sms.

Veškeré další informace o cystické fibróze i pacientské organizaci Klub cystické fibrózy naleznete na webu www.klubcf.cz.

 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Odkaz na video:

https://youtu.be/CopAe-gXlsc

21.11.2018