ANGLICKÉ DIVADLO

V pondělí k nám do školy zavítalo anglické divadlo. Děti měly možnost ověřit si svoje anglické znalosti prostřednictvím anglických představení. První představení Jackie and the horrible family bylo určené pro žáky prvního stupně, druhé představení The Alian grammar show bylo pro žáky starší, pro angličtináře mírně pokročilejší.

Pochvala patří jak hercům, tak všem našim žákům, neboť žáci byli do představení i aktivně zapojeni.

Mgr. Eva Janíková

26.11.2019