PROJEKT - TŘÍDNICKÉ HODINY

"Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017"

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem.  

     Na základě vyhlášeného dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017" měla naše škola možnost proškolit celý pedagogický sbor v práci s třídním kolektivem. Naším lektorem byla Mgr. Kateřina Skalická, která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti ve vedení třídních kolektivů.

    Vzdělávání proběhlo ve dvou dnech. Učitelé byli rozděleni na dvě skupiny. Oba dny proběhly formou přednášky, konzultací, ukázek zážitkových hodin a společnou reflexí. S každou skupinou se pracovalo v osmihodinové dotaci, která byla zaměřená hlavně na praktickou stránku.

   Naším cílem je vytvořit pozitivní atmosféru a posílit pozitivní vztahy ve třídě, pracovat s pravidly chování, komunikace, umět se respektovat, tolerovat a vzájemně si pomáhat, odolávat vlivům sociálního prostředí a tím předejít nežádoucím vlivům ve třídě. Třídnické hodiny posilují a formují vzájemné porozumění mezi žáky a třídním učitelem.

http://www.kr-ustecky.cz/

20.09.2017