PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

V šestých a sedmých třídách se v tomto a minulém týdnu uskutečnily programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů.

Cílem programů je posílit odolnost dětí, učit je zvládat problémy, odmítat návykové látky a šikanu, dokázat hájit vlastní práva a názory, umět ocenit hodnotu svou i druhých lidí, učit děti spolupracovat, respektovat jeden druhého, umět se rozhodovat a uvědomovat si důsledky svých činů.

Lektory programů byli sociální pracovníci z úseku sociálně právní ochrany dětí a kurátorky pro děti a mládež MÚ Louny. Všem děkujeme za přínosnou akci a vstřícný a přátelský přístup k dětem.

07.02.2020