Mediální výchova

Pro žáky 7. ročníků byla v rámci výchovy k občanství připravena přednáška o kritickém vnímání informací různých médií. Děti na praktických příkladech z internetu a tisku zjistily, jak důležité je si tyto informace ověřovat a jakými způsoby toho docílit.

...

10.02.2020