Informace k zápisu do 1. ročníku pro rok 2020/2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vzhledem k aktuálnímu stavu budou probíhat zápisy dětí do prvních tříd pouze elektronicky bez přítomnosti dětí. Zápisy proběhnou v časovém rozmezí od 20. 4. do 30. 4. 2020. Veškeré informace, podklady a potřebné formuláře včas zveřejníme na našich webových stránkách a facebooku školy. Mgr. Radka Dinková, ředitelka školy

...

26.04.2020