Informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, z rozhodnutí vlády přecházíme od 14. 10. 2020 na online výuku podle upraveného rozvrhu, který žáci obdrželi ve škole a najdou ho i ve svých třídnických skupinách na platformě Teams.

 

Připomínáme, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná. Distanční výuka obsahuje online připojení + samostatnou práci dle zadání učitele. Nepřítomnost je zákonný zástupce povinen omluvit třídnímu učiteli emailem nebo zprávou ve Škole online v případě, že je dítě nemocné a nemůže se žádné z těchto forem zúčastnit. 

Veškeré domácí úkoly budou nově zadávány přes Teamsy, najdete je v oddíle Zadání. Na Teamsech budou opět probíhat i online hodiny. Všechno jsme sjednotili, abyste veškeré požadavky našli na jednom místě. Komunikace s rodiči bude opět probíhat prostřednictvím mailů nebo zpráv ve Škole online. Kdo jste tak ještě neučinil, aktivujte si, prosím, svoje účty ve Škole online. 

Rozvrh je pro žáky upraven do 30minutových bloků, aby žáci netrávili u počítačů celé hodiny. I počet hodin je přiměřeně zredukován tak, aby žákům zbýval čas i na samostatné vypracování zadaných úkolů a nebyli přetíženi. 

Pokud nemáte možnost internetového připojení, kontaktujte třídního učitele. 

Škola zajistila všem žákům licenci na MS Office 365, nainstalovat si je můžete po přihlášení do vašeho žákovského účtu.

Komunikace se školou bude možná telefonicky denně od 8. 00 do 12. 00 hodin.

Škola nyní už nevydává potvrzení o uzavření školy pro žadatele o ošetřovné.

 

Přejeme všem našim žákům i jejich rodičům hlavně pevné zdraví. Společně určitě všechno zdárně zvládneme. 

31.10.2020