"Mysli, uč se, nevzdávej se – usmívej se."

7. B

Mgr. Eva Konopásková