7.A

"Co chceme, to dokážeme!"

Mgr. Hana Ajksnerová