6. C

„Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.“

Mgr. Helena Přibylová