6.C

Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. (Konfucius)

Mgr. Helena Přibylová