4. D

Mgr. Nekolová Zdeňka

 

INFORMACE PRO ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

 

Vážení rodiče,

tímto bychom Vás rádi informovali o postupu při zápisu žáků do školní družiny (dále jen ŠD).

K docházce do ŠD jsou přijímáni žáci navštěvující 1. stupeň ZŠ.

Abychom předešli velkým frontám při zápisu první školní den, připravili jsme pro Vás možnost zapsat své dítě již poslední týden prázdnin.

 

Zápis bude probíhat v kanceláři tajemnice školy ve dnech:

(zároveň bude možné i zaplatit obědy ve ŠJ)

26.8. 2020     ST        10:00 – 14:00 h

27.8. 2020     ČT        14:00 – 17:00 h

28.8. 2020     PÁ        07:00 – 11:00 h

31.8. 2020     PO        09:00 – 13:00 h

  1.9. 2020     ÚT        09:00 – 11:00 h 

Jestliže se zákonní zástupci nemohou k zápisu dostavit osobně, může dítě přihlásit jiná pověřená osoba.

 

V den zápisu je potřeba uhradit v hotovosti 1.000,- Kč na 1. pololetí š.r. 2020/2021.

Bez úhrady není možné dítě do ŠD přihlásit.

 

Platba poplatku za činnost ŠD v 1. pololetí š.r. 2020/2021 není možná bezhotovostním způsobem z důvodu velkého opoždění plateb v minulých letech.

Poplatek za docházku do ŠD je v případě odhlášení v průběhu pololetí nevratný, výjimkou je ukončení docházky žáka v naší základní škole. Bližší informace ohledně plateb apod. naleznete na stránkách školy www.zslounyholeho.cz v sekci školní družina.

Těšíme se na viděnou ve školní družině

Mgr. Radka Dinková, ředitelka