2.B

 Mgr. Svatava Červenková Brabcová 

třídní učitelka 

 My jsme žáci z 2.B .......