Změna v termínech konzultačních hodin

Z důvodu málo využívaných konzultačních hodin ze strany rodičů dochází od 2. pololetí ke změně.

Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících zůstávají ve stejných časech a dnech, nebudou se ale konat každý týden, nýbrž budou probíhat jen jednou měsíčně, a to vždy jen v prvním příslušném dni daného měsíce.

Děkujeme za pochopení. Vedení školy

16.02.2018