Stanovisko školy k násilným útokům v Lounech

Vážení rodiče, naše škola je obeznámena se situací, která nyní nastala v Lounech, kdy skupinka dětí a mladistvých fyzicky velmi hrubě napadá náhodné kolemjdoucí, většinou děti.

Školy jsou ve spojení s Městskou policií Louny i Policií České republiky, která situaci operativně řeší. O nových závěrech Policie ČR vás budeme neprodleně informovat. Přestože ve škole jsou děti v bezpečí, budou dnes všichni naši žáci o situaci informováni a poučeni, jak se správně chovat, pokud by se stali svědky či účastníky podobného incidentu.

Vedení školy

13.10.2017