Příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty

V tomto kalendářním roce opět uzavřela naše škola smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která poskytuje žákům 1. stupně příspěvek až 1200,- Kč na tuzemské ozdravné pobyty.

Žáci, pojištěnci VZP, kteří se zúčastní lyžařského výcvikového kurzu nebo školy v přírodě v lokalitě se zdravým ovzduším, dostanou ve škole po ukončení pobytu formulář, kde škola potvrdí žákovu účast na pobytu. Tento formulář společně s vlastním dokladem o zaplacení (složenka nebo výpis z účtu) předloží zákonný zástupce dítěte ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a ta mu proplatí případný příspěvek.

10.01.2018