Informace pro rodiče budoucích prvňáčků!

Vážení rodiče, v současné době probíhá rozdělování budoucích prvňáčků do jednotlivých tříd.

Na konci května obdržíte osobní dopis od třídní učitelky Vašeho dítěte s pozvánkou na první společnou schůzku rodičů. Dopis bude obsahovat i další důležité informace, např. ohledně pomůcek a přihlašování do školní družiny.

Schůzka se bude konat 14. června od 16 hodin ve školní jídelně. Vaše účast zde je velmi důležitá. Pokud byste se z vážných důvodů nemohli dostavit vy ani jiný člen rodiny, oznamte tuto skutečnost na tel. č. 415 627 514.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi.

Vedení školy

14.06.2018