Den otevřených dveří na naší škole

V rámci dne otevřených dveří nahlédnou předškoláčci a jejich doprovod pod pokličku naší mimoškolní činnosti.

Budou se moci jednotlivých kroužků aktivně zúčastnit a případně si i něco vyrobit a odnést s sebou domů. Zhlédnou aktivity následujících kroužků: ruční práce a výtvarné experimenty, fotografický kroužek, železniční modelářství, gymnastiku, jógu, atletiku, aerobik, míčové hry, keramický kroužek a v neposlední řadě kroužek přírodovědných experimentů, kde se budou moci zapojit i do některých pokusů. Žáci z kroužku vaření nabídnou společně s naší školní kuchyní drobnou ochutnávku ve školní jídelně.

Pro děti, které budou navštěvovat družinu, si jejich starší spolužáci připraví výstavku svých prací v prostorách školní družiny.

Naše nabídka mimoškolní činnosti je bohatá. V letošním školním roce pracuje na naší škole celkem 29 kroužků pro žáky 1. i 2. stupně, a tak je vždy z čeho vybírat.

Přijďte se podívat, těšíme se na vás.

01.03.2018