Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 1. března se na naší škole konal Den otevřených dveří.

Během akce školu navštívilo mnoho předškoláků v doprovodu rodičů a další hosté. Děti si prohlédly celou školu, první třídy, odborné učebny, tělocvičny, keramickou dílnu, školní jídelnu i školní družinu. Budoucí prvňáčci si také mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity v rámci kroužků, které v naší škole probíhají – např. výtvarné, sportovní, počítačové, přírodovědné, železniční modelářství a další z celkové nabídky letošních 29 kroužků. Děti i rodiče se mohli seznámit s prací na interaktivních tabulích a s možnostmi využití nejnovější počítačové techniky při výuce na prvním i druhém stupni.

 

06.04.2018