7.C

„Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ!“ (B.Němcová)

Mgr. Venuše Krtičková